QA in FIET : ประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

กิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านมา

ประชุมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรมฯ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เมื่อ...

ครุศาสตร์โยธา และครุศาสตร์เครื่องกล จัดวิพากษ์หลักสูตรเพื่อสะท้อนการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมกับภาควิชาครุศาสตร์โยธา และภาค...

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเก...

งานประกันฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประชุมแจ้งผู้รับผิดชอบเกณฑ์ CUPT-QA

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30 น. - 16.30 น. ที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทค...

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมแ...

อบรมการใช้ระบบ KMUTT Learning Environment (MyLE)

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ได้จั...

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย QA IE Network 3+5 : SA เพื่อพัฒนาแนวปฎิบัติที่ดีด้านกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ ของค...

งานประกันฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประชุมหารือวิเคราะห์เกณฑ์ประกันฯ เกณฑ์ใหม่

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศ...

  • ประชุมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

  • ครุศาสตร์โยธา และครุศาสตร์เครื่องกล จัดวิพากษ์หลักสูตรเพื่อสะท้อนการจัดการเรียนการสอน

  • งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA

  • งานประกันฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประชุมแจ้งผู้รับผิดชอบเกณฑ์ CUPT-QA

  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA

  • อบรมการใช้ระบบ KMUTT Learning Environment (MyLE)

  • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย QA IE Network 3+5 : SA เพื่อพัฒนาแนวปฎิบัติที่ดีด้านกิจกรรมนักศึกษา

  • งานประกันฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประชุมหารือวิเคราะห์เกณฑ์ประกันฯ เกณฑ์ใหม่

คู่มือ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

Untitled document
>> ดาวน์โหลดคู่มือด้านการประกันคุณภาพฯ

ปฏิทิน กิจกรรม

<< มกราคม 2019 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

e-SAR ประจำปี 2557

Untitled document
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    สำนักงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Find us on Facebook